ROBOT-doma.cz

Vítejte

Obchodní podmínky

 1. 1) Základní údaje
 2. 2) Objednávka zboží
 3. a) Objednávka
 4. b)Zrušení objednávky
 5. 3) Dodací podmínky, uzavření kupní smlouvy
 6. a) Uzavření kupní smlouvy
 7. b) Dodací lhůta
 8. c) Způsob dopravy
 9. d) Převzetí zboží
 10. e) Způsob úhrady
 11. f) Výhrada vlastnictví
 12. g) Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem
 13. 4) Záruční doba
 14. a) Záruční doba a záruční list
 15. b) Záruční podmínky
 16. c) Reklamace
 17. i) Postup při reklamaci
 18. ii) Vyřízení reklamace
 19. iii) Zákazník při uplatnění záruky má
 20. 5) Odstoupení od smlouvy
 21. a) Právo zákazníka na odstoupení od smlouvy
 22. b) Právo dodavatele na odstoupení od smlouvy
 23. c) Postup v případě odstoupení od smlouvy
 24. d) Postup v případě odstoupení zákazníka, který neuzavřel kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti (na IČ) na odstoupení od smlouvy
 25. e) Rozpor z kupní smlouvy
 26. 6) Ochrana osobních údajů spotřebitele
 27. 7) Závěrečná ustanovení1) Základní údaje

Dodavatel: Ondřej Ticha
Sídlo:Heyrovského 32, 30100, Plzeň
Provozovna:Bendova 29, 30100, Plzeň
IČ:76444601
Telefon:+420 607 767 054
Email:info@robot-doma.cz
Číslo účtu:670100-2207107998 / 6210

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.Robot-Doma.cz firmy Ondřej Ticha se sídlem Heyrovského 32, 301 00 Plzeň a provozovnou Bendova 29, 301 00, Plzeň, IČ: 76444601 zapsané v živnostenském rejstříku pod.č. MMP/110250/09 a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.


2) Objednávka zboží

a) Objednávka

Seznam zboží na stránkách http://www.robot-doma.cz/ je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě objednávky. Potvrzení objednávky provádíme mailem.

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Dále objednávka slouží k rezervaci zboží. Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny za dopravu a dalších poplatků je 99 Kč bez DPH na jednu objednávku. K objednávce nad 5000 Kč s DPH je doprava ZDARMA.

Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků (recyklační poplatky, doprava, ...), a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.


b) Zrušení objednávky

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.

Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

3) Dodací podmínky, uzavření kupní smlouvy

a) Uzavření kupní smlouvy

U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou nebo zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem.

Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale jde o elektronicky zaslané potvrzení či telefonické potvrzení objednávky dodavatelem, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.


b) Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 1-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. V případě některých přístrojů může být dodací lhůta delší, zákazník je však o případném prodloužení dodací lhůty včas informován.

Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.


c) Způsob dopravy

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám, možné způsoby dopravy si zákazník volí sám v objednávkovém systému našeho obchodu http://www.robot-doma.cz/ . Informace o ceně dopravy je součástí mailového sdělení o přijetí objednávky.

U objednávky přesahující v součtu 5000 Kč s DPH, není účtováno dopravné ani doběrečné. Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad a návod k použití výrobku. Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.


d) Převzetí zboží

Dodavatel doporučuje prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit. Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal a u spotřebičů balených do igelitové fólie i samotné zboží. Podmínky převzetí zboží včetně odpovědnostních vztahů se liší v závislosti na zvoleném dopravci.


e) Způsob úhrady

Zákazník má následující možnosti uhrazení kupní ceny za zboží:

 • Platba při převzetí zboží (dobírkou) - nejpoužívanější způsob platby, kdy objednané zboží hradíte při jeho převzetí.
 • Platba převodem předem - poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje. Jako variabilní symbol při tomto druhu platby prosím použijte číslo objednávky.

f) Výhrada vlastnictví

Zboží je vlastnictvím dodavatele až do úplatného zaplacení kupní ceny zákazníkem.


g) Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem

Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou (info@robot-doma.cz), pokud se strany nedohodnou jinak.

4) Záruční doba

a) Záruční doba a záruční list

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Délka záruční doby odpovídá vždy nejméně minimální délce záruční doby dle občanského zákoníku, případně zvláštních právních předpisů, zpravidla to jsou 2 roky od uzavření kupní smlouvy. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

Záruka na spotřební zboží je 6 měsíců od uzavření kupní smlouvy. Záruka na spotřební zboží se nevztahuje na běžné opotřebování, které se ke spotřebnímu zboží přímo váže. Záruku lze uplatnit pouze v případě výrobní vady nebo poškození při dopravě zboží k spotřebiteli.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ). Na takové případy platí záruční doba 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy.

Před prvním použitím je zákazník povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit, tj. důsledně měnit spotřební materiál, dodržovat údržbu a čistění a užívat jej v souladu s návodem. Případné nedodržování pravidelné výměny spotřebního materiály, pravidelné údržby a čistění, popř. jiné jednání v rozporu s návodem má za následek ztráty nároku na uplatnění záruky.


b) Záruční podmínky

Záruční doba na robotické vysavače značek a iRobot, CleanMate a iClebo je standardních 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží. Na originální příslušenství a baterie k těmto robotickým vysavačům je z důvodu kratší životnosti poskytována záruční doba 6 měsíců od zakoupení výrobku (dle par.616 zákona č. 40/64 Sb.). Záruka se vztahuje na zjevné výrobní vady a nefunkční součásti.


Záruka se nevztahuje na vady a poškození způsobené nevhodným používáním, přetěžováním přístroje, na rozbití nebo narušení přístroje nevhodnou a neopatrnou manipulací nebo použitím nepřiměřené síly a na opotřebení přístroje běžným používáním a čištěním. Záruka se nevztahuje na spotřební díly (kartáče, filtry, gumové lišty, baterie atd).

c) Reklamace

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.


i) Postup při reklamaci

Nejjednodušší a nejrychlejší řešení je zaslání zboží do servisní sítě dané značky. Servis daného výrobku Vám ochotně sdělíme. Robotický vysavač značky CleanMate a iClebo zašlete s popisem závady a kopií buď záručního listu nebo faktury na adresu: BLAKAR trading s.r.o., Kupeckého 843/6, Praha 4, 149 00. Vysavač zasílejte vyčištěný, pokud bude znečištěný budeme Vám účtovat 950,- Kč za vyčíštění.

Vyčištěný vysavač značky iRobot zašlete na servisní středisko na adresu: Certus Mercatus, s.r.o., Rosmarin Business Center (3.patro), Dělnická 12, Praha 7 Holešovice 170 00, spolu s popisem závady a kopií buď záručního listu nebo faktury, která Vám byla vystavena. Pokud vysavač nebude vyčištěný budeme Vám účtovat 500,- Kč za jeho vyčištění.

Dále servisní středisko pro iRobot zajišťuje svoz, kdy si pro Váš reklamovaný vysavač přijedou a poté co ho opraví Vám ho přivezou k Vám domů. Formuláře k vyplnění a objednání Vašeho svozu najdete na http://www.irobot.cz/cz/web/technicka-podpora.html Dalším postupem je zaslání zboží do sídla dodavatele. Od doby převzetí se počítá zákonná lhůta 30-ti dnů do doby odeslání opraveného zboží zpět zákazníkovi. V těchto případech hradí poštovné zákazník.

Pokud zákazník nezašle zboží v originálním obalu, vystavuje se riziku, že bude při přepravě přepravní službou poškozeno. V tomto případě spadají veškeré škody na zákazníka.


ii) Vyřízení reklamace

Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží nebo jej autorizované servisní středisko zašle zpět spediční službou.Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.


iii) Zákazník při uplatnění záruky má

 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel se zákazníkem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se zákazníkovi přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

5) Odstoupení od smlouvy

a) Právo na zákazníka na odstoupení od smlouvy

Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem. Odstoupení je vůči dodavateli účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení zákazníka o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky.

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (a byla-li kupní smlouva uzavřena prostřednictvím komunikace na dálku – např. internet, telefon), má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce.


b) Právo dodavatele na odstoupení od smlouvy

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.


c) Postup v případě odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací zákazník plnění, které mu poskytl dodavatel, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, např. elektronicky na emailovou adresu info@Robot-Doma.cz nebo písemně na adresu provozovny dodavatele.

Při odstoupení je potřeba uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky, ze kterých není patrné, proč k nám byly zaslány, budou vráceny odesilateli.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží.


d) postup v případě odstoupení zákazníka, který neuzavřel kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti (na IČ) na odstoupení od smlouvy

V případě tohoto odstoupení je povinen zákazník zaslat odstoupením od smlouvy písemně s uvedením čísla objednávky, variabilního symbolu a data nákupu na adresu dodavatele.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašlete jej zpět na adresu dodavatele a to za splnění následujících podmínek:


 • musí byt v původním nepoškozeném obalu
 • nesmí být použité
 • musí být nepoškozené
 • musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.)
 • s originál dokladem o koupi

Zboží dodavatel doporučuje zasílat doporučeně a pojištěné, jelikož dodavatel neručí za jeho případnou ztrátu na cestě k němu na adresu provozovny.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy a převzetí zboží. V případě nedodání kompletního zboží či jinak odporující výše uvedeným podmínkám se termín dodavatel zkontaktuje zákazníka na vyřešení problému. Nebude-li dohoda uzavřena, tak se vrácení posouvá do doby řádného vrácení zboží.

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, a nedojde k jiné dohodě, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.).


e) Rozpor z kupní smlouvy

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), postupuje se v souladu s ustanovením § 616 Občanského zákoníku.

6) Ochrana osobních údajů spotřebitele:

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení do "Můj účet". Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu anebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

7) Závěrečná ustanovení:

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.Robot-Doma.cz nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.